Verzekeren is eenvoudig, juist verzekeren een kunst

Afspraak plannen Afspraak onlineAfspraak op kantoorAfspraak per telefoon

GDPR Compliant

 

FABU BV, FABU Verzekeringen BV en FABU Kredieten BV zetten zich maximaal in om GDRP Compliant te zijn, uw privacy te beschermen.

FABU BV, FABU Verzekeringen BV en FABU Kredieten BV verwerken uw gegevens met uw toestemming om onder andere volgende handelingen te kunnen stellen in uw belang:

- Om een analyse, studie, marktonderzoek in ruime zin te kunnen verrichten waarbij uw belang voorop staat

- Om een contract te kunnen uitvoeren 

- Om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen 

- In het kader van vitaal belang 

- In het kader van het vervullen van een algemeen belang 

- Voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. 

- Uitrollen van op maat gemaakte diensten

- Marketing en communicatie over veranderingen op de markt, ontwikkelingen, producten, diensten, promoties,...

- Uw gegevens kunnen worden gedeeld met andere bedrijven binnen de FABU Groep

- Uw gegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties, regelgevende instanaties,...

- Uw gegevens kunnen worden gedeeld met serviceproviders (vertrouwde) om de bedrijven te runnen zoals cloudservice, e-mail marketing,...

Ook de beveiliging van uw klanteninformatie is een belangrijk punt binnen de groep FABU BV. Transparant communiceren is belangrijk daarom ook deze uitgebreide informatie pagina. We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinder waar deze voor worden verwerkt. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard,... . Daarnaast moeten we ook rekening houden met perioden waarvoor we mogelijk persoonsgegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen.

Welke persoonsgegevens verzamelen

 

Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot u waarmee FABU BV, FABU Verzekeringen BV en FABU Kredieten BV u kunnen identificeren, zoals uw naam, contactgegevens, e-mail, betalingsgegevens en informatie over uw toegang tot de FABU website. We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u contact opneemt, een afspraak maakt, u inschrijft in de nieuwsbrief, uw betrokken bent in een schadedossier waarin u één van de partijen bent, u leverancier bent, u FABU klant of FABU Verzekeringsklant bent geworden, u aangebracht werd door een klant,... We kunnen de volgende categorieën informatie verzamelen:

- Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, identiteitskaart of andere erkende persoonlijke identiteitskaartnummers en details, betalingsgegevens;

- Informatie over uw gebruik van onze website, klantenportaal, en/of App;

- Informatie die u met ons deelt via brieven, e-mails, chat, telefoongesprekken en sociale media.

 

Persoonlijke gegevens over uw lichamelijke of geestelijke gezondheid. Vermeende gepleegde of veroordeling van strafbare feiten worden beschouwd als "gevoelige" persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en we zullen dergelijke gegevens alleen verwerken als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven of als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij het aanvragen van een gewaarborgd inkomen, overlijdensverzekering,...)

Uw rechten

 

Als betrokken heeft u het recht om:

- De bewaarde gegevens op te vragen

- Uw gegevens te laten verwijderen, recht om vergeten te worden

- Uw gegevens te laten wijzigen, corrigeren,...

- Uw gegevens te laten overdragen aan een andere verwerker

- Bezwaar aan te tekenen tegen direct marketing en commerciële profiling

De informatie die wordt verwerkt van u persoonlijk en/of uw bedrijf kan u raadplegen via het beheerspakket, online module of op eenvoudig verzoek:

t.a.v. FABU BV / FABU Verzekeringen BV / FABU Kredieten BV
09/278 12 34
communicatie@fabu.be
Kluizendorpstraat 25 A – 9940 KLUZEN

De doeleinden zijn simpel. Door het bijhouden en verwerken van uw persoonsgegevens  kan FABU voor u opportuniteiten ontdekken, advies op maat aanleveren, verzekeringscontracten aanleveren in ruime zin, kredieten verhandelen in ruime zin, …

U bent geen vergoeding verschuldigd voor het verkrijgen van uw persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen). FABU kan wel een vergoeding in rekening brengen als uw verzoek om verkrijging duidelijk ongegrond of excessief. In dergelijke omstandigheden kunnen we weigeren aan het verzoek te voldoen. FABU zal ook specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een extra veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet bekend gemaakt wordt aan een persoon die geen recht heeft het te ontvangen.

Data bescherming

 

M.b.t. inkomende data en e-mail is MICROSOFT verantwoordelijk voor het beheer en opslag ervan. MICROSOFT is GDRP Compliant volgens hun website en gegevens.

M.b.t. beveiliging SERVER van FABU BV, FABU Verzekeringen BV en FABU Kredieten BV nam FABU de dienstverlening van CRASHPLAN onder de arm. CRASHPLAN is eveneens GDPR Compliant volgens hun website en gegevens.

M.b.t. beheer van uw verzekeringscontracten, privacygegevens,… werkt FABU BV, FABU Verzekeringen BV en FABU Kredieten BV samen met BROKERCLOUD. BROKERCLOUD is eveneens GDPR Compliant volgens hun website en gegevens.

M.t.b. beheer van uw gegevens op maatschappij niveau, hetzij kredietmaatschappijen, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen,... is ieder van deze betrokken instantie zelf in verantwoordelijk en in regel met de GDPR wetgeving. Iedere maatschappij hecht veel belang aan uw persoonsgegevens, de bewaring en verwerking.